Fix the  posts and fittingsFixed posts and diagonal brace

Fixează stâlpii și armăturile și ridică-le în picioare

posturi.

Posturi fixe și bretele diagonale.
Installation detailsUse the disk
Detalii de instalare a stâlpilor și a barei diagonale. Folosiți discul pentru a fixa bretele diagonale.
disk and diagonal brace Fixed horizontal beam
Detalii de instalare a discului și a barei diagonale.

Grinda orizontală fixă.

horizontal beam and vertical beam horizontal beam and vertical beam

Detalii de instalare a fasciculului orizontal și a fasciculului vertical.

După fixarea fasciculului orizontal și fasciculului vertical.

 Install the stool boardInstall the roof panels

Instalați placa scaunului.

Instalați panourile de acoperiș unul câte unul.

Install the top capInstall the roof panels cover
Instalați capacul superior.

Instalați capacul panourilor de acoperiș.

Fix  four posts Finished Pavilion

Remediază patru postări.

Pavilionul terminat.